Visie van Binamics

business intelligence doelgroepenDe complete dienstverlening

Binamics begeleidt u ook met het gebruik in de organisatie. Daarmee vindt een goede integratie plaats van techniek, functionaliteit en bedrijfsproces.  Onze abonnementsvorm voorziet in deze begeleiding.

Binamics biedt, en garandeert, goede management informatie. Met alleen de techniek bent u immers niet geholpen. Niet alleen de techniek wordt verzorgd maar ook rapportages, dashboards, productie, helpdesk en projectmanagement.

Iteratief ontwikkelen

Te vaak gaat het mis bij de te hoge aanvangsambitie. De kosten rijzen vervolgens de pan uit, de resultaten blijven achter en het commitment van de organisatie ebt weg. Het is een illusie om te denken dat alle gewenste inzichten direct ontstaan in 1 project. Dit heeft al te vaak tot teleurstellingen geleid

Wij denken dat dit beter kan en hebben dat ook reeds bewezen. Binamics kenmerkt zich door een dynamische aanpak. In korte tijd staat er een basis waardoor uw verwachtingen handen en voeten krijgen in een concreet product. In de periode daarna wordt het model steeds verbeterd.

Abonnement

Binamics heeft een concept ontwikkeld waarmee u juist op de lange termijn verzekerd bent van de gewenste management rapportage.
Business Intelligence houdt namelijk niet op nadat het eerste datawarehouse is geïmplementeerd. In de periode daarna wordt het model steeds verbeterd in nauwe samenwerking tussen uw organisatie en Binamics.

Business Intelligence is juist een proces van voortdurende verbetering en is onlosmakelijk verbonden met de werkzaamheden van u en uw mensen. Juist daarom bieden wij een abonnement aan dat aansluit bij die stapsgewijze opbouw van uw management rapportage.

Daarbij onderscheiden we 3 doelgroepen:

  • directie stuurt op strategisch niveau middels het dashboard
  • uw business analist heeft de tools om adequaat detailanalyses uit te voeren
  • het management heeft de beschikking over de benodigde rapporten.

Geen eindeloze requirements inventarisatie

Natuurlijk is het essentieel om de wensen van de klant te inventariseren. Zeker om de lange termijndoelen vast te stellen. Vervolgens gaan we echter uit van de gegevens die, nu op dit moment, aanwezig zijn. Dat is het startpunt voor ons. Middels die gegevens zijn we vervolgens in staat om de informatie wensen van de klant in te vullen. Deze wisselen ook nog wel eens, alle data is dan echter beschikbaar om die rapportage wensen in te vullen

Betrouwbare basis

Natuurlijk zijn de mooie grafieken belangrijk maar wat heb je er aan als de basis niet goed is ? Binamics zorgt voor een stabiele basis waarin de data uit de verschillende systemen zijn geintegreerd tot 1 portal voor management informatie. Die data is actueel, volledig en consistent. Op die manier weet de organisatie zeker dat iedereen met dezelfde cijfers werkt.