Datawarehousing

trend

Business Intelligence is de zekerheid van een betrouwbaar, integraal en up-to-date beeld van het gehele bedrijfsproces. Daarmee bent u in staat om de juiste besluiten voor uw bedrijf te nemen.

Vaak zijn er weliswaar veel gegevens beschikbaar maar leidt dit nog niet altijd tot de gewenste informatie : gegevens liggen vast in verschillende systemen, er wordt telkens ad hoc gewerkt aan een rapportage waarmee herhaalbaarheid is uitgesloten, de gewenste flexibiliteit is niet aanwezig, werken met grote aantallen lukt niet etc.

Het opzetten van een datawarehouse is dan ook de basis voor succes. Allereerst worden de aangeleverde gegevens grondig gecontroleerd op allerlei aspecten. Waar nodig worden gegevens apart gezet en is verdere actie nodig.

Vervolgens worden de gegevens opgeslagen in een structuur die zich bij uitstek leent voor goede management informatie. Deze structuur wijkt af van de wijze waarop andere systemen zijn georganiseerd en geeft u ook flexibiliteit om elke vraag te kunnen beantwoorden. Tevens is performance gegarandeerd, ook bij grote aantallen.

Binamics verzorgt niet alleen de software maar biedt u de complete dienstverlening. Daarmee weet U ook zeker dat u dagelijks kunt beschikken over betrouwbare cijfers.

U kunt uw tijd nu besteden aan de analyse van de cijfers in plaats van aan het verzamelen van de cijfers. Vanuit het datawarehouse kan analyse plaats vinden en rapportage worden gemaakt met de diverse tools. Binamics begeleidt u ook op dit vlak.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op. Dan bespreken we de mogelijkheden.