Dashboards zijn natuurlijk prachtig, maar wat heb je er aan als de onderliggende cijfers niet kloppen ?

Regelmatig worden keuzes voor Business Intelligence (BI) genomen op basis van de mooie plaatjes van een tool leverancier. Ook daarna, bij de implementatie, wordt gestart met  de opmaak van dashboards en mooie grafieken. Zeker een belangrijk onderdeel maar wat Binamics betreft is dat het sluitstuk van de implementatie. De kwaliteit van de cijfers is immers de basis voor een succesvolle implementatie.

Met Business Intelligence leg je een schil over de operationele systemen heen (= datawarehouse), die wordt gevoed met data uit die operationele systemen. Essentieel is dan wel dat de data in het BI systeem overeen komt met de data uit het aanleverende systeem. Niet alleen bij de start van het project maar ook van dag tot dag : zijn alle mutaties meegekomen, worden historische wijzigingen opgepakt, is herladen mogelijk ? etc.

Indien meerdere systemen worden gekoppeld dienen relaties goed gelegd te worden : “Is de periode indeling gelijk in beide systemen ?  Hanteren de verschillende systeem dezelfde groepsindeling en kennen ze dezelfde artikel nummers ? “  Tal van vragen die besproken en geïmplementeerd moeten worden.

Als bovenstaande goed is ingevuld, is er een robuuste basis met informatie voor het gehele bedrijf. De afdeling sales, marketing, controlling, inkoop en directie kijken elk naar eigen KPI’s maar steeds vanuit dezelfde basis.

Het implementeren van dashbaords is daarna een prachtig sluitstuk van een succesvol BI traject.

Veel succes !